Dansbana! Vårby gård byggnation

Bygget drog igång på vårvintern och var klart i maj 2016.