Är du intresserad av att bygga en Dansbana!?  Att gå från idé till handling, till att bygga är en process i flera steg. Det tar tid men är kul!

Så här går det till när du anlitar oss

1. Möte
Dansbana! träffar er och pratar om förutsättningarna att skapa en Dansbana!- en spontanidrottsplats för dans. Processen är gränsöverskridande. Vi ser gärna att det kommer representanter för: plan-/samhällsbyggnad-, kultur-, fritid-, park- och ungdomsfrågor.

2. Platsval
Läget är A och O. Det är viktigt att platsen är nära kommunikationer och i ett område där unga tjejer naturligt rör sig som t.ex vid en fritidsgård och skola. Har ni en plats eller flera som ni tror skulle lämpa sig för en Dansbana? Vårt arbete omfattar att göra en platsanalys och platsutvärdering. Vi kan också ta fram platsförslag.

3. Workshop
Dansbana! har utvecklat en metod där vi tillsammans med unga tjejer och dansföreningar testdansar platsen och kartlägger olika aspekter: trygghet, material, placering, storlek, riktning etc.
Dans inspirerar till dans. Det är viktigt att det finns föreningar eller individer som vill använda platsen till dans eller dansträning. Genom dem blir platsen aktiverad. Arbetet sammanställs i en rapport som blir underlag för utformningsarbetet.

4. Design
Denna fas omfattar utformning och förankring av designförslag. Vi tar fram skisser på dansplats utifrån workshopresultat och budget. Sen bjuder vi in workshopdeltagarna för diskussion och förbättringar. Skisser omvandlas därefter till ritningar som används för upphandling.

5. Bygga
Vi är med under hela byggprocessen för att garantera ett bra genomförande och resultat. Vi kan hjälpa till med att utvärdera anbud, vara projekteringsledare och när bygget är igång gör vi platsbesök och svarar på löpande frågor.

6. Dansa

Dans inspirerar till dans. När platsen är klar är det viktigt att den används och befäster sin roll som plats för dans. För att locka till spontandans behövs det en mix av organiserade dansevenemang: prova-på dans, danskvällar och dansföreningar som har öppen träning. Föreningen Dansbana! organiserar dansevents för aktivering av platsen tillsammans med andra.